Cơ sở dữ liệu về cung (bán) – cầu (mua) công nghệ nhằm hỗ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc tìm kiếm nguồn thông tin công nghệ cần thiết cho hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị và chuyển giao công nghệ với sự tham gia của các bên cung – cầu công nghệ và các tổ chức trung gian. Đồng thời sẽ hỗ trợ, tư vấn giúp các đơn vị giới thiệu, chào bán, chuyển giao công nghệ cho các đối tác có nhu cầu. Qua đó, tạo sự liên kết giữa nghiên cứu, ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, tạo môi trường thuận lợi cho quá trình chuyển giao, đổi mới công nghệ, nâng cao sức sản xuất và cạnh tranh của đơn vị.

 

CỞ SỞ DỮ LIỆU BAO GỒM 03 CHỨC NĂNG CHÍNH:

 1. DỮ LIỆU PHÁP LÝ
  • Quy định Pháp luật: Cung cấp các Quy định của Pháp luật những vấn đề liên quan đến công nghệ, chuyển giao công nghệ trong nước hiện nay.
  • Hỏi – Đáp công nghệ: Hỗ trợ giải đáp, cung cấp thêm các thông tin thông qua việc giải đáp các câu hỏi của các cá nhân, tổ chức những vấn đề liên quan đến công nghệ, chuyển giao công nghệ.
 2. TÌM KIẾM NHU CẦU CÔNG NGHỆ
 3. ĐĂNG KÝ - GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký công nghệ cần bán: Hỗ trợ các đơn vị gửi đăng ký thông tin công nghệ/thiết bị cần chào bán/chuyển giao để cập nhật vào cơ sở dữ liệu (tìm kiếm công nghệ cần bán) giới thiệu cho các đơn vị có nhu cầu cần mua.
  • Đăng ký công nghệ cần mua: Hỗ trợ các đơn vị gửi đăng ký thông tin công nghệ/thiết bị cần mua để cập nhật vào cơ sở dữ liệu (tìm kiếm công nghệ cần mua) để thông tin cho các đơn vị có năng lực cung ứng.
********************************
Cần hỗ trợ thêm thông tin xin liên hệ:
                                                                                        Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
                                                                                             Điện thoại: (0256).3521098  -  DĐ: 0989.268979 (Mr. Phong) - Email: ngocphong77@gmail.com